Programul National pilot de tip “Scoala dupa Scoala” pentru elevii de pana la clasa a VIII-a inclusiv

SCOP

- Scopul principal al Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ este organizarea, în şcolile cu clase de învăţământ primar şi gimnazial, de activităţi remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competenţelor specifice, sporirea şanselor de succes şcolar şi de acces la niveluri superioare de educaţie şi diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii.

CONDITII DE INSCRIERE PROIECT

-        Elevii din clase de invatamant primar si gimnazial

CRITERII DE ELIGIBILITATE

a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;

b) elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină;

c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERE GRUP TINTA

  1. - solicitare scrisa a părintelui/reprezentantului legal al elevului,
  2. - declaraţie pe propria răspundere în acest sens;

NOTA

Solicitările scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., la secretariatul Scolii Gimnaziale nr.1 Nicolae Balcescu, jud. Calarasi, în perioada

25.02.2021-03.03.2021