Ești aici: Acasa Scoala noastra Cine suntem Plan managerial

Radio Voces Campi Călărași, partenerul ISJ Călărași

https://www.radiovocescampi.ro/radio-voces-campi-este-partenerul-inspectoratului-scolar-judetean-calarasi-in-cadrul-proiectului-scoala-de-acasa/

Toți profesorii sunt rugați sa acceseze acest link, pentru a avea acces la informații mai ușor , și pentru a parcurge noțiunile disciplinelor școlare într-un mod plăcut , care are la bază colaborarea cu Radio Voces Campi Călărași, partenerul Inspectoratului Școlar Judetean Călărași în cadrul proiectului “Școala de acasă”.
Vă mulțumim!

Plan managerial

 

PLAN MANAGERIAL AN SCOLAR 2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            I.SCURT ISTORIC

 

Aşezare tipică de câmpie, comuna Nicolae Balcescu reprezintă o străveche vatră de locuire. Numele comunei vine de la marele istoric Nicolae Balcescu, iar inainte de primul razboi mondial comuna se numea Principele Mihai. La ora actuala nu exista suficiente date, care sa ateste vechimea sau data probabila a aparitiei acesteia.

 

Localitate rurală, comuna Nicolae Balcescu este situată în partea de nord a judetului Calarasi, la o distanta de 52 km de Bucuresti şi 60 km de Calarasi, aflandu-se la 7 km nord de orasul Budesti. Este alcatuita din satul Nicolae Balcescu, care este si centrul de comuna, satul Paicu, aflat la 4 km si satul Fantana Doamnei , situat la 2 km de centrul de comuna. Raul Milotina (afluent al Mostistei), traverseaza localitatea Fantana Doamnei de la nord la sud.

 

Descoperirile arheologice indică spaţiul actual al satului Paicu, respectiv Fantana Doamnei ca o străveche arie de locuire, fiind locuit permanent încă din vremurile neolitice(sec XV-XVII). În sprijinul acestei afirmaţii vin inventarele recoltate din riturile arheologice cercetate pe teritoriul comunei: obiecte din silex şi os, topoare de piatră şi numeroase fragmente ceramice de diferite calităţi şi cu diferite tipuri de decoraţie. După procesul de indo-europenizare a triburilor carpato–dunărene şi apariţia populaţiilor geto-dace, cercetările şi descoperirile arheologice indică o evoluţie continuă a formelor de creaţie materială, ceramica fiind decorată cu motive locale ca spicul de grâu sau roata stilizată.

 

Asemenea unui organism viu populaţia este supusă unui permanent proces de împrospătare prin fenomenul de reproducere, generaţiile noi, tinere, înlocuindu-le pe cele vechi, ajunse la bătrâneţe. Această mişcare naturală este exprimată cu ajutorul a doi parametri: natalitatea şi mortalitatea.

 

Natalitatea a scăzut de la 20‰ (1981 – 1987) la 11,6‰ în 2000 cu tendinţe continui de scădere. Şi numărul căsătoriilor a scăzut de la an la an, ajungându-se în anul 2000 la 22 de căsătorii, adică mai puţin de jumătate din numărul căsătoriilor înregistrate în 1992 – 51. Cele mai ridicate valori ale divorţurilor s-au înregistrat în anii 1995 (11 divorţuri – 4,1‰) şi în 1998 (36 de divorţuri) 4,9‰. Cauzele care au generat această situaţie sunt multiple: proporţia mare a femeilor din contingentul fertil aflate pe piaţa muncii, nesiguranţa locului de muncă, o politică socială în domeniul copilului şi a familiei cu mulţi copii nu prea eficientă. O altă cauză ţine de schimbările apărute în comportamentul monografic al populaţiei, schimbări ce privesc atitudinea cuplurilor de a-şi reduce dimensiunea familiei, nupţialitatea în scădere, mulţi tineri amânând întemeierea unei familii ca şi numărul de divorţuri într-o continuă creştere. Analizând al doilea parametru – mortalitatea – pe aceleaşi perioade, vom observa că cel mai ridicat număr de decese s-a înregistrat în anii 1981 (104 - 11‰) şi 1986 (119 – 12,9‰), pentru ca după 1990 să atingă valori mult mai ridicate: 129 - 17,4‰ (1997), 136 – 18,3‰ (1996). Prin realizarea diferenţei dintre cei doi parametri se obţine sporul natural. Se observă uşor că până în 1990 el a avut valori pozitive, cel mai ridicat spor natural înregistrându-se în 1984 – 10,6‰. Între anii 1992 – 2000 sporul natural a fost preponderent negativ, având valori cuprinse între -0,8‰… -6‰, cea mai scăzută valoare înregistrându-se în anul 1996.

 

Se estimează că populaţia va scădea numeric, creşterea morbidităţii, deteriorarea stării de sănătate a populaţiei şi îmbătrânirea demografică influenţând direct evoluţia viitoare a mortalităţii care este deja ridicată. (Institutul Naţional de Statistică, „Situaţia Demografică a Judeţului Călăraşi, 1991-2000”)

 

Dupa 1990 se manifesta insa si un alt fenomen si anume acela de stabilire in localitate a multor familii venite din capitala, care fie ca se reintorc in localitatea natala, fie ca isi cumpara aici proprietati, fac sa compenseze oarecum scaderea populatiei.

 

Şcolile din comuna Nicolae Balcescu funcţionează în reţeaua şcolilor de stat din judeţul Calarasi. Şcolile nu sunt autorizate din punct de vedere sanitar, dar au documentatiile depuse pentru a le obtine.

 

Acum scoala din comuna Nicolae Balcescu funcţionează în doua corpuri de cladiri, situate la 3 km distanta unul de celalalt. Cladirea cu 5 sali de clasa a fost construita in anul 1935, iar cladirea din satul Fantana Doamnei este chiar mai veche datand din 1905.

 

Unitatile din Nicolae Balcescu funcţionează în doua schimburi.

 

 

 

II. ANALIZA SWOT

 

Puncte tari (T), puncte slabe(S), oportunitati (O) si amentintari (A) pentru toate segmentele unitatii scolare :

 

II.1 Oferta curiculara

 

II.2 Resurse umane

 

II.3 Resurse materiale si financiare

 

II.4 Relatii comunitare

 

 

 

 

 

II.1 Oferta curriculara

 

Puncte tari

 

-scoala dispune de intreg materialul curricular necesar (planuri cadru, ordine ministru, programme scolare, ghiduri metodologi ce, auxiliare didactice) ;

 

-existenta site-uli scolii unde sunt postate toate materialele curriculare necesare cadrelor didactice si pentru informarea parintilor ;

 

-curriculumul la decizia scolii este stabilit pe baza procedurii operationale specifice ;

 

-existenta unor proceduri specifice si a unor instrumente de lucru privind stabilirea CDS-optional, a schemelor orare si a orarelor

 

-desfasurarea in scoala a meditatiilor la LRO si MATE pentru evaluarea nationala ;

 

-existenta unui optional care sa puna bazele predarii celorlalte dis cipline pe baza folosirii tehnologiei informatiei ;

 

-predarea disciplinei Prietenul meu calcluatorul de catre un cadru didactic calificat in acest domeniu ;

 

-existenta fiselor pentru disciplina optionala avizate de catre CA si de catre inspectorul de speci alitate ;

 

-surse informationale bogate ;

 

-parteneriate incheiate si functionale cu toate institutiile publice de pe raza localitatii ;

 

Puncte slabe

 

-oferta pentru discipline optionale nu poate satisface toate dorintele elevilor si parintilor ; stabilirea disciplinei optionale se face pe baza alegerii majoritatii elevilor din clasa ;

 

-planurile cadru si programele scolare nu sunt suficiente studiate si cunoscute de catre toate cadrele didactice ;

 

-schemele orare nu sunt suficient fundamentate si nu reflecta intotdeauna necesitatile clasei ;

 

Oportunitati

 

-Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu completarile ulterioare ;

 

 

 

-OMECTS 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale – clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, cicl ul achiziţiilor fundamentale – clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a

 

-OMECTS 3418/2013 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I si a II a

 

-Existenta programelor scolar pentru CDS-optional aprobate de MECTS si postate pe site minister

 

Amenintari

 

-desele schimbari ce se aduc Legii Educatiei Nationale

 

-lipsa regulamentelor, metodologiilor si ghidurilor metodologice

 

-neacoperirea necesarului de manuale scolare de catre ISJ BN

 

II.2 Resurse umane

 

Puncte tari

 

-personal didactic calificat -100%

 

-un colectiv de cadre didactice care imbina tineretea (inceput de cariera, cu dorinta de a invata si a rapunde provocarilor) cu expe rienta didactica ;

 

-disponibilitatea cadrelor didactice cu experineta in a ajuta si indruma cadrele d idactice tinere ;

 

-buna colaborare dintre cadrele didactice si atmosfera placuta necaracterizata de conflicte ;

 

-dorinta de autodepasire ;

 

-reorganizarea Consiliului de Administratie pe baza Legii 1/2011 ;

 

-personal didactic titular –in procent de 90%

 

-majoritatea cadrelor sunt localnice

 

-dorinta de perfectionare a carierei didactice – anul acesta un cadru didactic a promovat examenul de definitivat; 1 cadru didactic a obtinut gradul II in anul scolar 2013-2014 ; 4 cadre didactice inscrise la obinerea gradului didactic I (2014-2015) ;

 

-personal didactic auxiliar foarte bine pregatit ;

 

-organizarea concursului pentru ocuparea posturilor ramase neocupate dupa 1 5 septembrie in scoala

 

Puncte slabe

 

-lipsa de interes a participarii cadrelor didactice la cursurile de formare organizate de ISJ si CCD BN , la simpozionae si conferinte ;

 

Oportunitati

 

-existenta cadrului legal ce ofera posibilitatea organizarii concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante in scoala ;

 

-descentralizarea procesului managerial in realizarea politicii de personal ;

 

- buna colaborare cu primarul localitatii si Consiliul Local ;

 

Amenintari

 

-constrangerile legate de numarul de norme didactice din partea MEN si al ISJ BN;

 

-blocarea angajarilor pe posturile didactice auxiliare si nedidactice ;

 

-slaba finantare a procesului de invatamant

 

-schimbarile dese aduse legii educatiei

 

 

 

II.3 Resurse materiale si financiare

 

Puncte tari

 

-dotarea materiala  buna a cladirii scolii si gradinitei ;

 

-dotare cu mijloace TIC atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice si didactice auxiliare ;

 

-3 conexiuni la internet  din scoala si gradinita dar si din spatiile exterioare ;

 

 

 

-realizarea de investiti in reabilitarea  gradinitei ,

 

-aprovizionarea cu materiale consumabile asigura necesarul pregatirii activitatilor de catre cadrele didactice si elevi ;

 

-aprovizionare cu materiale igienico-sanitare ofera posibilitatea realizarii igienizarii zilnice de catre personalul nedidactic ;

 

-cadrele didactice navetiste isi primesc decontul pentru naveta in proportie de 100% ;

 

-incadrarea cheltuielilor in prevederile bugetare si respectarea legislatiei privind achizitiile publice ;

 

-exsistenta subinventarelor pentru fiecare categorie de angajat (invatator, dirig inte, profesori de specialitate, profesor de educatie fizica etc) ;

 

-transparenta in folosirea resurselor financiare ale scoli (atat bugetare cat si extrabugetare) ;

 

-intocmirea si respectarea planului de achzitii al scolii ;

 

-realizarea inventarului scolii pe baza instructiunii de lucru specifice ;

 

-infiintarea asociatiei de parinti (APSR)

 

Puncte slabe

 

-slaba preocupare a cadrelor didactice pentru atragerea de sponsorizari ;

 

Oportunitati

 

-posibilitatea redirectionarii fondului de 2% pentru asociatia parint ilor ;

 

-relatie foarte buna cu Consiliul Local si cu primarul localitatii ;

 

Amenintari

 

-subfinatarea sistemului de invatamant ;

 

-restrictiile impuse de legislatia in vigoare privind achiztitionarea obiectelor de inventar ;

 

 

 

II.4 Relatii comunitare

 

Puncte tari

 

-existenta parteneriatelor cu institutiile de pe raza localitatii ;

 

-constituirea si functionarea Comitetului Reprezentativ al Parintilor ;

 

-functionarea Consiliului de Administratie in baza prevederilor Legii 1/2011 cu completarile ulterioare ;

 

-completarea CEAC cu reprezentantul parintilor si al Consiliului Local ;

 

-prezenta directorului la toate sedintele Consiliului Local in care se discuta probleme legate de procesul de invatamant derulat in scoala ;

 

-implicarea scolii in actiuni de voluntariat cu institutiile din localitate ;

 

Puncte slabe

 

-slabul interes acordat testarii satisfactiei beneficiarilor procesului instructiv -educativ (elevi, parinti, comunitate locala) ;

 

-inexistenta unor parteneriate cu institutii de cultura de pe raza judetului s au nationale ;

 

Oportunitati

 

-cadrul legal pentru realizarea de parteneriate cu institutii publice ;

 

-legislatia, metodologii si adrese ale ISJ CL privind saptamana de activitati extracurriculare ;

 

- proiecte de parteneriat propuse de diferite institutii din tara.

 

 

 

-nivelul cultural al familiilor elevilor din scoala

 

Amentintari

 

-lipsa resurselor financiare a unora dintre potentialii parteneri ;

 

-slaba implicare a unora dintre institutiile locale in parteneriate ;

 

-agentii economici de pe raza localitatii au resurse limitate si nu doresc participarea la parteneriate.

 

PLAN MANAGERIAL SEMESTRUL I

AN SCOLAR 2014-2015

 ABREVIERI FOLOSITE

OMEC – Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii

OMECTS – Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

OMEN – Ordinul Ministrului Educatiei Nationale

CP – Consiliul Profesoral

CA – Consiliul de Administratie

CRP – Comitetul Reprezentativ al Parintilor

PV – proces verbal

ROFUIP – Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor din Invatamantul Preuniversitar

ROI – Regulament de Ordine Interna

PM – Plan managerial

PDI – Proiect de dezvoltare institutionala

CL- Consiliul Local

  

1.Curriculum

Obiective

1.  Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională: Legea 1/2011‚ Regulamentul  unitatilor de invatamant preuniversitar

4925 /08.09.2005, Ordin 4106/11.06.2010 privind modificarea şi completarea ordinului 4925/2005 al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea R.O.F.U.I.P. ; OMEN 3637/19.06.2014 privind structura  an  şcolar  2014/2015;

2.  Aplicarea Planului Cadru de învăţământ p e n t r u i n v a t a m a n t u l p r e s c o l a r , p r i m a r s i g i m n a z i a l

3.  Aplicarea programelor şcolare pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial;

4.  Aplicarea Ordinului MECI 5132/10.09.2009 anexa 1 privind activităţiile specifice funcţiei de diriginte (valabil pentru ciclul prescolar, primar si gimnazial);

 

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de

realizare

Instrumente

Resurse

PROIECTARE

1. Analiza relizarii activitatilor din PO 2011-2015

al PDI si revizuirea acestuia daca este cazul

2.Intocmirea rapoartelor:

a.de activitate privind starea si calitatea invatamantului in anul scolar 2013-2014

b.de activitate ale comisiilor din scoala

c.de evaluare interna pentru anul scolar

2013-2014

3.Prezentarea rapoartelor in cadrul Consiliului

Profesoral si a Consiliului de Administratie

4.Intocmirea planului managerial anual si pentru semestrul I si prezentarea in cadrul CP si CA

Comisia de

redactare aprobata in Consiliul Profesoral

Director

Sefii de comisii CEAC

Director, sefi de comisii Comisia de redactare

15 XI 2014

15 X 2014

15 X 2014

15 X 2014

17 X 2014

1 XI 2014

Existenta PDI

Existenta PM aual si semestrial

Registrul cu procese verbale al CP si CA Rapoartele  sefilor

de comisii Raportul anual de evaluar einterna Site scoala

Afiser scoala

Proces verbal CP si

CA

Planul managerial anual si semestrial, procese verbale CP si CA

Date statistice scoala

perioada 2009-2014

Recensamant populatie localitate

Recensamant populatie 0-7 ani

Directii strategice ISJ CL

LEN 1/2011

Rapoarte tipizate scoala

Standardele si descriptorii de evaluare

Raportul tipizat

ROFUIP, LEN 1/2011

PDI, Plan managerial ISJ CL, Raport de activitate an scolar 2013-2014

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de realizare

Instrumente

Resurse

PROIECTARE

5.Realizarea planurilor manageriale si a dosarelor

cu documentele specifice pentru comisiile din scoala

6.Elaborarea tematicii CP si CA si aprobarea acesteia

7.Intocmirea planificarilor anuale si a proiectarii unitatilor de invatare

8.Realizarea planului de masuri si a programului pentru pregatire clasa a VIII a pentru evaluarea nationala

9.Planificarea perioadelor de evaluare initiala la ciclul primar si gimnazial

Sefi comisii

Director

Colectiv cadre didactice si aviz sefi de comisie metodica

Profesori limba romana si matematica

Sefi de comisie metodica

20 X 2014

15 X  2014

1 X 2014 periodic

1 X 2014

17-30 IX

2014

Structura dosarului

si calitatea documentelor comsiei

Tematica sedintelor

CP si CA

Procentul de planificari aprobate si calitatea accestora, proiectare unitati

Plan de masuri si program pregatire Grafic simulari

Planificarea activitatilor Teste, rezultate, centralizare, interpretare, prezentat parinti

PDI, plan managerial scoala

PDI, chestionare alicate cadrelor didactice si beneficiarilor, planuri manageriale catedre

Planurile cadru, programele scolare, normele metodologice

Metodologia pentru evaluarea nationala

Programele scolare in vigoare

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de realizare

Instrumente

Resurse

ORGANIZARE

1.Asigurarea unitatii scolare cu toate documentele

legislative si curriculare necesare

2.Verificarea modului de completare si gestionare a actelor de studii pentru anul scolar 2013-2014

3.Aplicarea OMECTS 4924/2013 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale la clasa a VIII a

4.Asigurarea necesarului de manuale scolare pentru elevii claselor I-VIII si cu materialele didactice necesare pentru clasa pregatitoare

Sef comisie

curriculum

Comisia numita prin decizia directorului CEAC

Director, dirigintii

Director

16 IX 2014

17 IX 2014

15 XI 2014

15 IX 2014

Procentul de

acoperire cu documentele legislative si curriculare

Procesl verbal intocmit de comisia numita

Prelucrarea calendarului si metodologiei la clasa – proces verbal Organizarea de

simulari – cel putin 2

Postarea pe site scoala si afisarea la avizier si in clasa

Gradul de acoperire a necesarului de manuale

Planurile cadru pentru ciclul

prescolar, primar si gimnazial

(aexa 1 la OMECT

3638/2001, OMECT

4686/2003 si OMECTS

3371/2013)

Programele scolare in vigoare pentru ciclul prescolar, primar si gimnazial

Acte legislative si metodologii specifice

OMECTS 5436/2011

Chestionare CEAC

OMECTS 4924/2013

OMECTS 4801/2010 privind aprobarea metodologiei pentru evaluare la

clasa a VIII a

ISj CL, fonduri extrabugetare scoala

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de realizare

Instrumente

Resurse

ORGANIZARE

9.Asigurarea logisticii si pregatirea in detaliu a programelor de formare continua si perfectionarea cadrelor didactice

Sef comisie formare si perfectionare profesionala

permanent

Baza de date formare si perfectionare cadre didactice la nivel de scoala

Oferta programe de formare si perfectionare CCD CL

2014-2015

Calendarul actiunilor metodice la nivel judetean

Oferte cursuri de formare si sesiuni sau simpozioane de pe net

COORDONARE-MONITORIZARE

1.Monitorizarea aplicarii corecte a documentelor

curriculare la toate nivelele de invatamant din unitate

3.Monitorizare folosirii manualelor

Director

Responsabil

CEAC Sefi comisii metodice Director

Director

Sefi de comisie metodica

Conform

graficului de asistente la lectii

Saptamanal

Periodic prin asistente la lectii

Fisele de asistente

la lectii Fisele de interasistenta

Fisa de asistenta la lectie – eficienta folosirii manualelor in activitatea de predare-invatare- evaluare

Fisa tip de asistenta la lectie

Fisa tip de interasistenta Proiectele sau schitele de proiect de lectie

ROI scoala

Manualele scolare

Notele obtinute de elevi la evaluari

 

CONTROL-EVALUARE

1.Evaluarea activitatii personalului didactic si didactic auxiliar pe baza rapoartelor de

autoevluare

2.Evaluarea situatiei scolare, frecventa si disciplina in cadrul fiecarui CP sau CA

3.Urmarirea modului in care se realizeaza atributiile manageriale ale fiecarui cadru didactic in parte:

a. Modul de aplicare a documentelor curriculare la clasa

b. Controlul parcurgerii ritmice a materiei

c. Analiza obiectiva a nivelului de pregatire a elevilor cu masuri concrete de ameliorare a situatiilor corespunzatoare

4.Desfasurarea tezelor semestriale

Sefi de comisie metodica,

CA, CP CEAC

Invatatori, diriginti, comisie monitorizare frecventa

Sef comisie metodica, director, CEAC

profesorii de la disciplinele unde se sustin teze

Conform PO

specifice

Lunar (1-5 ale lunii pentru luna anterioara)

Permanent

S1 – pana la

19 XII 2014

Fise evaluare personal didactic si

didactic auxiliar completate de catre toti cei responsabili Rapoartele de autoevaluare Procesele verbale de la sedinte Formulare tipizate colectare absente Rapoarte consemnare abateri disciplinare elevi

Fisa de asistenta la ore, proiectarea unitatilor de invatare

Tezele elevilor Graficul desfasurarii tezelor la fiecare clasa

PO privind evaluarea activitatii personalului didactic

si didactic auxiliar Fisele de evaluare operationalizate in CP si aprobate de CA

Instructiunea de lucru privind colectarea absentelor

IL privind aplicare sanctiuni elevi

ROI al scolii

Planificarea unitatilor de invatare, proiectarea

didactica, programele scolare, testele de evaluare formativa si sumativa, catalogul scolar

Programele scolare OMEN 3637/19.06.2014 privind structura anului scolar

 

2 .Management scolar

 

 

Obiective

1. Asigurarea managementului general si de specialitate

2. Implementarea sistemului de management al calitatii

3. Asigurarea si monitorizarea resurselor umane, materiale si financiare in vederea atingerii scoputilor educationale stabilite

 

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de realizare

Instrumente

Resurse

PROIECTARE

1.Refacerea organigramei scolii in functie

de noile prevederi in vigoare

2.Elaborarea proiectului de dezvoltare pe termen mediu si a planului managerial pentru anul scolar

2014-2015 (anual si semestrial)

3.Elaborarea hartii proceselor din scoala

4.Elaborarea documentelor comisiilor metodice si celorlalte comisii din scoala

5.Revizuirea si elaborarea procedurilor pe baza carora se desfasoara activitatea in scoala

6.Revizuirea/intocmirea regulamentelor scolii

7.Intocmirea schemelor orare ale claselor primare si gimnaziale

Director

Director Responsabili

comisii

Director, CEAC

Director

Director

Invatatori

30 sept.

2014

30 sept.

2014

1 oct.

2014

1 oct.

2014

1 oct.

2014

1 sept.

2014

12 sept.

2014

Organigrama

scolii

Proiectul de dezvoltare

Harta proceselor

Dosarele comisiilor

Procedurile specifice

ROI+regulamente comisii, comitete, consilii, microbuz

Schemele orare

Procese verbale

Legislatia in vigoare

Stat de functii

P.D.I. 2011-2015

P.M.

Legislatie in vigoare

Stat de functii

P.D.I. termen mediu

Plan managerial director Rapoarte analiza activitate an scolar anterior

Organigrama scolii Harta proceselor ROFUIP, ROI scoala Legislatie in vigoare

LEN 1/2011. ROFUIP

 

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de

realizare

Instrumente

Resurse

PROIECTARE

8.Elaborarea graficului sedintelor C.P. si a

C.A. si a tematicii acestora

9.Elaborarea planului managerial al coordonatorului de proiecte si programe si al profesorului documentarist

10.Elaborarea proiectului C.D.S.

11.Elaborarea planului de asistente la lectii si activitati ectrascolare

12.Stabilirea ofertei de cursuri de formare pentru folosirea strategiilor didactice noi si TIC

13.Elaborarea fisei postului personal scoala

14.Elaborarea fisei de evaluare a personalului pentru anul scolar 2014-2015

Director

Coordonator proiecte si programe

Comisia curriculum

Director

Comisia formare si dezvoltare profesionala

Director C.A. Director C.A.

30 sept.

2014

10 oct.

2014

Conform procedurii

1 oct.

2014

1 nov.

2014

15 nov.

2014

1 sept.

2014

1 sept

2014

Graficul si tematica

sedintelor Planurile de lucru

Planurile mangerile Program activitati extrascolare si extracurriculare

Proiectul C.D.S.

Graficul asistentelor

Planul de activitati Centralizator oferte

Fisa postului

Fisa de evaluare personal

Rezultate chestionare

P.D.I

P.M. director ,Documente emise de M.E.C.T.S. si I.S.J.

Fisa postului, anexa la

OMECTS 6143/2011, CAEN

2012, adrese ISJ

Centralizatoare propuneri optional P.D.I. si P.M.

PDI si PM,

Oferta CCD CL

Oferte de pe net

OMECTS 3597/2014

OMECTS 3597/2014

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de

realizare

Instrumente

Resurse

ORGANIZARE

1.Pregatirea scolii pentru deschiderea noului an scolar

2.Asigurarea resurselor umane, financiare si materiale necesare

3.Numirea educatoarelor, invatatorilor si dirigintilor la grupe si clase

4.Constituirea grupei mici, a clasei I si a clasei a

V a

5.Constituirea si organizarea comisiilor metodice si a comisiilor cu caracter permanent din scoala

6.Numirea comisiei de intocmire a orarului scolii, verificare si aprobarea acestuia de catre director

7.Aegerea Consiliului de Administratie

Director

Director contabil, secretar

Director, sefi comisii metodice

Director,

Director

Responsabili comisii

Director

Director, CA

1 sept.

2014

15 sept.

2014

1 sept.

2014

1 sept.

2014

1 oct.

2014

1 sept.

2014

1 sept 2014

Obtinere aviz functionare

Stat de functii Bugetul scolii Lista inventar

Decizii de numire

Lista componenta claselor

Decizii director Proces verbal sedinte C.P., C.A. si comisii

Decizie numire P.V. sedinta C.P. Orarul scolii

Decizie interna

PV C.P., PV CRP, adresa CL si primar

Normative sanitare de

functionare

P.D.I.

Plan managerial, decizii ISJ, decizii interne

Plan de incadrare

Organigrama scolii

Registru inscriere prescolari si elevi Organigrama

Organigrama scolii Regulamentele comisiilor

Planul cadru Schemele orare

LEN, ROI scoala

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de

realizare

Instrumente

Resurse

ORGANIZARE

8.Alocarea burselor

9.Elaborarea si transmiterea in timp util a statisticilor, rapoartelor, informarilor

10.Stabilirea concediilor de odihna pentru personalul didactic, auxiliar si nedidactic

11.Prelucrarea ROI elevi, parinti, c.d.

12.Asigurarea resurselor necesare derularii in bune conditii a activitatilor comisiilor

13.Asigurarea sigurantei elevilor (uniforma, legitimatii, acces interzis in afara curtii scolii in timpul cursurilor, indeplinirea sarcinilor profesor serviciu, grafic insotire c.d. microbuz)

14.Stabilire program scoala si microbuz scolar

C.P., C.A., comisia acordare burse

Director, Secretar

Director, C.A

Director, invatatori, diriginti

Director, secretar,

Director, CA

Director, CA

1 oct.2014

Zilnic

1 oct 2014

30 septembrie

2014

Permanent

Permanent

15 sept 2014

P.V. CP si CA

Dosar adrese, situatii intocmite

Grafic acordare concedii,

Cereri concediu

PV sedinte cu parntii si elevii, PV CP

Referat necesar de materiale comisii

Registru PV

profesor de serviciu, Registru verificare uniforma

Program

Dosare burse

Adrsele primite,

Rezolutii date de director, Procedura circuit documente, formulare tipizate scoala

LEN 1/2011, Codul muncii, condica prezenta, OMECTS

5559/2011

ROI scoala

IL de lucru specifica

ROI scoala,

ROI, regulament microbuz

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de

realizare

Instrumente

Resurse

COORDONARE/MONITORIZARE

1.Monitorizarea realizarii planului

managerial

2.Aprobarea planului manangerial si al programului de activitati al comisiilor

3.Monitorizarea realizarii planului managerial al comisiilor metodice, alte comisii scolala

4.Monitorizarea frecventei, starii disciplinare, situatiei la invatatura

5.Monitorizarea activitatii desfasurata in cercurile din scoala

6.Valorificarea rezultatelor inspectiilor unor organe de indrumare si control in scopul realizarii unor programe de remediere a unor aspecte negative

7.Urmarirea fenomenului de absenteism si stabilirea unor masuri de ameliorare

8.Urmarirea fenomenului de violenta in scoala si transpunerea in practica a planului de preintampinare

9.Urmarirea activitatii comsiei de disciplina pentru elevi si cadre didactice

10.Monitorizarea evaluarii ritmice

11.Avizare fisei de evaluare a personalului

12. Aprobarea fisei de evaluare

CEAC

Director

Director

Invatatori, diriginti

Coordonator proiecte

Director

Coordonator proiecte

Coordonator proiecte

Director

Director

C.P. C.A

Lunar

15 oct

2014

Lunar semestrial

Zilnic

Lunar

Periodic

Lunar cf. IL Lunar

Semestrial saptamanal

1 sept 14

1 sept 14

Fisa de

monitorizare.

PM si program activitati comisii Doc. comisii Raport activitate Raport de activitate

Situatia centralizata a absentelor Rapoarte sanctiuni

Raport de monitorizare

Programe de remediere

Situatii centralizatoare

Raport constatare abateri

Sanctiuni aplicate

Centralizator lunar

Raport activitate

Catalog, probe evaluare

P.V. sedinta C.P Fisa evaluare

PDI si PM director,

regulament CEAC, proceduri

LEN, ROI scoala, decizie numire director

Fisa postului director, PM PO SCIM

ROI scoala,

Program activitati cercuri

Rapoarte organe de control

, PO SCIM

Cataloagele scolare

 

ROI

Program de activitati comisie

Regulament comisie

ROI

ROI, ROFUIP, adrese ISJ CL

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de

realizare

Instrumente

Resurse

CONTROL/ EVALUARE

1.Verificarea si avizarea planificarilor si

proiectarii pentru unitatile de invatare

2.Realizarea asistentelor la orele de curs

3.Realizarea asistentelor la sedintele comisiilor metodice

4.Verificarea portofoliilor profesionale

Sefi comisie

metodica

Director

Director

Sefi com. met

Director

1 oct 2014

Proiectare

periodic

Conform graficului

semestrial

Planificarea

anuala a unitatilor de invatare Proiectarea u.i Fise asistenta

Fisa asistenta

Raport activitate

Modele edu.ro

Planuri cadru Programe scolare Planuri cadru

Proiecte de lectie

Dosar comisii metodice

Grafic asistente

Dosar comisii

Portofolii profesionale

CONTROL/EVALUARE

4.Evaluarea programelor de formare desfasurate in

scoala

5.Evaluarea activitatii comisiilor metodice

6.Evaluare activitatii coordonatorului proiecte si programe

7.Realizarea evaluarii perosnalului didactic, auxiliar si stabilirea calificativelor

8.Realizarea evaluarii personalului nedidactic pentru anul 2014

Director

Director,

sefi de comisie metodica

CA

CA

director

Semestrial

Semestrial

1-7 septembrie

2013

Conform PO

Ianuarie 2015

Raport analiza

activitate sem. si anuala

Raport analiza activitate

Raport de analiza activitate,

fisa evaluare P.V. C.P si C.A Fisa de evaluare

Fisele de evaluare

Fisa de asistenta

Portofoliu curs Activitate cadrelor didactice la clasa in folosirea TIC

Dosar comisii metodice

Raport CEAC

Portofoliu coordonator proiecte si programe

Fisa postului

Fisele de evaluare Rapoarte de autoevaluare

Fisa postului

MOTIVARE

1.Prezentarea exemplelor de buna

practica – activitati demonstrative, metode interactive, folosirea TIC in lectii, alte activitati din scoala

2.Intocmirea recomandarilor CP pentru inscrierea la gradele didactice

Sefi comisii

metodice

Director

Director

Lunar

Octombrie

2014

Site scoala si site

invatamant primar P.V. lectorate cu parintii, PV sedinte CP

PV registru CP Recom. director

Dosar comisii metodice

Fisa de asistenta

Fise de asistenta

Raport comsie metodica

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de

realizare

Instrumente

Resurse

FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA

3.Participarea cadrelor didactice la activitatile desfasurate in cadrul consfatuirilor la nivel județean.

4. Participarea cadrelor didactice la activitatile desfasurate in cadrul comisiilor metodice

5. Participarea cu lucrari la simpozioane si conferinte judetene, interjudetene, nationale si internationale

 

Toate cadrele didactice

Toate cadrele didactice

Toate cadrele didactice

Semestrial

Lunar

An scolar

2014-2015

 

fisa de prezenta la activitati

formuar pezenta la activitati

PV sedinta comisie

Diplome, adeverinte

 

Programul de activitati al comisiilor metodice

Oferta CCD CL

Oferta institutiilor de profil de pe internet

 

NEGOCIERE/

CONFLICTELOR

1.Discretie si profesionalism in abordarea situatiilor

cu potential conflictual in relatiile din scoala

2.Monitorizare, negocierea si rezolvarea disfunctionalitatilor pentru preintampinarea conflictelor majore

Tot personalul

scolii

Tot personalul scolii

Permanent

permanent

Rezultate

chestionare

Chestionare

1. Asigurarea in scoala a legilor, ordinelor, metodologiilor si a celorlate acte normative privind  incadrarea, miscarea, perfectionare si evaluarea

cadrelor didactice, didactice auziliare si nedidactice; Completarea situatiilor statistice

2. Cresterea calitatii resurselor umane angajate in scoala prin perfectionare continua

3. Asigurarea unei politici interne de recrutare a personalului bazata p e descentralizarea unitatilor de invatamant

 

 

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de realizare

Instrumente

Resurse

PROIECTARE

1.Completarea SC  si SIIIR cu datele statistice

necesare

3.Realizarea recensamantului copiilor 0-6 ani

6.Proiectul planului anual de perfectionare a personalului prin activitati desfasurate in scoala, prin CCD sau alte institutii acreditate

Secretar

Sefi comisie metodica invatamant primar si prescolar

comisia curriculum, director

1 oct 2014

Noiembrie

2014

1 noiembrie

2014

Formularele

statistice

Centralizarea rezultatelor recensamantului pe grupe de varsta si ani scolari

Proiectul planului de perfectionare

Baza de date a scolii, caiet

statistic

Formulare tipizate

Populatia 0-6 ani

Oferta CCD

Oferta educationala a scolii

Oferta altor instituii abilitate

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de realizare

Instrumente

Resurse

ORGANIZARE

1.Realizarea modificarilor in REVISAL

2.Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacantate dupa 15 septembrie 2014

3.Publicarea posturilor /catedrelor vacante (cu viabilitate <4 si =>4 ani)

4.Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice in scoala

Secretar,

Director

CA, Comisia de organizare si desfasurare a concursului

Director, secretar

CA, Comisia de organizare, director

1 sept. 2014

17 septembrie

2014

Periodic la orice schimbare in contractul de munca

1 octombrie

2014

Conform metodologiei Conform metodologiei

Extras din

REVISAL

Nr. inregistrare transmitere online

Dosarul concursului (decizii, PV CA, sarcini membri, subiecte, bareme

de corectare, fisa de asistenta lectie, borderouri corectare) Dosarele candidatilor,

Decizii comisie organizare

Adresele transmise catre ISJ CL Dosarul concursului Decizii angajare Contrcte de munca

Decizii ISJ CL

Decizii interne

Legislatie in vigoare

Procedura specifica transmisa de ISJ CL

PO tramsmisa de ISJ CL

Modele de decizii trasmise de ISJ CL

Metodologia privind mobilitatea personalului didactic Metodologia de organizare Procedura operationala

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de realizare

Instrumente

Resurse

ORGANIZARE

5.Distribuirea orelor vacante (PCO)

6.Personalizarea fisei postului conform responsabilitatilor stabilite la nivel de scoala

7.Actualizarea contractelor de munca

Director, CA

director, CA

secretar

1-5

septembrie

2014

1 sept 2014 periodic

Decizii PCO

Incadrarea

Stat functii

Fisa postului

Contracte de munca

LEN, decizie numire director,

planuri cadru, ROFUIP, Metodologia mobilitate personal didactic, OMECTS

6239/2013

OMECTS 6143/2011

PV CP si CA Legislatia in vigoare

COORDONARE/MONITORIZARE

1.Monitorizarea pregatirii personalului didactic

pentru orele de curs, activitatile extracurriculare si activitatile cu parintii

2.Coordonarea activitatii cadrelor didactice debutante

3.Monitorizarea activitatii de formare continua a personalului didactic si didactic auxiliar

4.Asigurarea consilierii cadrelor didactice

Director, sefi de

comisie metodica

Sef comisie metodica

Sef comisie formare si perfectionare

director

Permanent

Permanent

Lunar

saptamanl

Fisa de observatii

pentru fiecare cadru didactic

Raport sef comisie metodica

Baza de date formare continua Adeverinte, certificate

Program consiliere

observarea activitatii

cadrului didactic Decizie numire director Chestionare

Proiecte de lectie

Raport monitorizare

Oferta de formare contunia la nivel de scoala si de CCD CL

PM

CONTROL/EVALUARE

1.Realizare asistentelor la lectii pentru cadrele

didactice debutante sau la care feedback-ul din partea elevilor sau parintilor este slab

2.Realizarea evaluarii personalului scolii

3.Controlul dosarelor personale ale personalului scolii

Director, CEAC,

sefi de comisie metodica

Director, CA

CEAC, director

Conform

graficului de asistente

Conform PO

Semestrial

Fisele de asistenta

Fisele de evaluare

Dosarele personale

ROFUIP, fisa postului director,

ROI scoala

PO evaluare personal didactic si didactic auxiliar

PO evaluare personal nedidactic

Documente secretariat

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de realizare

Instrumente

Resurse

NEGOCIEREA/ REZOLVAREA CONFLICTELOR

1.Preintampinarea conflictelor intre personalul

scolii, personal scoala –elevi, personal scoala- parinti

2.Testarea satisfactiei cadrelor didactice fata de politica manageriala a scolii

3.Realizarea de activitati de socializare (mese festive, aniversari, excursii, vizite)

Director,

coordonator proiecte si programe Director

director

Periodic

O data la 2 luni

periodic

Chestionare

Centralizare chestionare

Fotgrafii de la evenimente

PO rezolvare conflicte

Chestionare CEAC

Baza de date a scolii, calendarul evenimentelor nationale, internationale si religioase

 

1.  Realizarea unei proiectii bugetare realiste care sa acopere necesitatile scolii privind baza materiala

2.  Consevarea si imbunatatirea bazei materiale a scolii

3.  Realizarea de proiecte privind atragerea de fonduri extrabugetare in scopul dotarii scolii

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de realizare

Instrumente

Resurse

PROIECTARE

1.Realizarea proiectiei bugetare pe baza necesitatilor scolii

2.Proiectarea planului anual de achizitii pentru bunuri si servicii

Director, administrator financiar, CA Director, administrator financiar

31 decembrie

2014

31 decembrie

2014

Proiectia bugetara

Planul anual de achizitii – proiect

Rapoarte necesar cadre didactice

Bugetul pentru anul 2014, Centralizare propuneri pentru

2015

PO privind proiectia bugetara

ORGANIZARE

1.Asigurarea materialelor consumabile

2.Asigurare cataloagelor, condicelor si carnetelor de elev

Secretar

Administrator financiar

Secretar

Lunar

15 septembrie

2014

Facturi achizitie, Bonuri de consum

Facturi achizitii

Referat de necesitate

Bugetul scolii

Referat de necesitate

Buget scoala

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de realizare

Instrumente

Resurse

ORGANIZARE

3.Realizarea subinventarelor pentru fiecare

invatator, diriginte si orice angajat al scolii care are in primire o gestiune

4.Realizarea inventarului scolii

5.Recuperarea pagubelor materiale realizate din vina elevilor sau a personalului scolii

6.Atragerea de surse extrabugetare de finantare pentru scoala si gradinita

Comisia de

inventariere

Comisia de inventariere

Administrator patrimoniu, contabil

Director, cadre didactice, CA

1 octombrie

2014

31 decembrie

2014

Cand este cazul

Periodic

Subinventarele

Inventar scoala

Documente de imputare

Contracte sponsorizare, Proiecte de atragere fonduri

Inventarul scolii

PO de realizare a inventarierii

PV CP stabilire comisie inventariere, PO realizare inventar

Inventar scoala

ROI

PM

COORDONARE / MONITORIZARE

1.Monitorizarea incadrarii cheltuielilor realizate in

capitolele bugetare

2.Coordonarea comisiilor de evaluare si de receptie a lucrarilor de investitii realizate in scoala

3.Coordonarea si monitorizare activitatii pe contul

SEAP

4.Monitorizarea activitatii de aprovizionare cu materiale consumabile pentru desfasurarea activitatii din scoala

5.Monitorizarea starii igienico-sanitare din localul scolii si al gradinitei

6.Monitorizarea starii mobilierului din scoala

Adimistrator

financiar, director

Director, administrator financiar

Director, Contabil

Director, Administrator financiar

Administrator financiar

Administrator

financiar

Permanent

Periodic periodic lunar

zilnic zilnic

Facturi achizitii

Dosar investitii Rapoarte SEAP Gradul de acoperire a

cantitatilor din referatele de necesitate

PV DSP

Starea mobilierului din scoala

Referate degradare mobilier

Buget scoala

PO realizare achizitii

Buget scoala

SEAP

Referate de necesitate

Facturi

Buget scoala

Legislatia in vigoare

Inventarul si subinventarele scolii

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de realizare

Instrumente

Resurse

CONTROL / EVALUARE

1.Controlul privind folosirea fondurilor bugetare pe capitole

2.Evaluarea repartizarii fondurilor bugetare si extrabugetare conform prioritatilor sefilor de comisii metodice si compartimente

3.Controlul asupra asigurarii conditiilor igienico- sanitare

4.Controlul asupra starii mobilierului scolii si a matertialelor folosite in procesul de invatare

Administrator

financiar, director

Director, CA

Director

Sefi comisie metodica, director

Lunar

Periodic

Saptamanal periodic

Facturi

Bugetul scolii

OP

PV CA

Raport activitate director

Raport

Referate de necesitate

Referate de necesitate

Buget scoala

Fisa postului directorului

Legislatia in vigoare

Inventar scoala

 

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de realizare

Instrumente

Resurse

NEGOCIEREA / REZOLVAREA CONFLICTELOR

1.Negocierea si monitorizarea actiunilor privind

obtinerea contractelor de sponsorizare si a fondurilor extrabugetare

2.Argumentarea si negocierea utilizarii fondurilor astfel incat sa se evite crearea unor conflicte la nivelul scolii

3.Negocierea contractelor de achizitii de bunuri si servicii (incredintare directa)

Director

Director

Director, Administrator financiar, CA

Periodic

Noiembrie

2014

Periodic

Contracte de

sponsorizare Documente fonduri extrabugetare

PV CA

Contractele de lucrari sau de achizitii

Facturi

PM, PDI

Legislatia in vigoare

Referate de necesitate

Legislatia in vigoare

 

 

 

 

Obiective

1.  Implicarea institutilor de interes local in activitatea scolii prin realizarea de protocoale de parteneriat

2.  Realizarea unor schimburi de experienta utile si eficiente pentru procesul instructive -educativ prin realizarea unor parteneriate cu alte institutii de invatamant sau de cultura din judet sau din tara

3.  Folosirea platformelor on-line de derulare a proiectelor educationale (thinkquest, e-twinning)

Functii

Activitati

Responsabil

Termen

Indicatori de realizare

Instrumente

Resurse

 

PROIECTARE

1.Realizarea protocoalelor de colaborare cu

institutiile de interes local (primaria, Parohia Ortodoxa, Postul de Politie)

 

2.Proiectarea unui parteneriat cu Biblioteca

Comunala Rebrisoara

 

 

 

3.Realizarea de parteneriat cu institutii care asigura desfasurarea unor concursuri la nivel de scoala

4.Realizarea documentatiei on-line pentru demararea sau asocierea la proiecte pe platormele specifice

 

 

 

5.Proiectarea activitatii cercurilor la nivel de scoala

Coordonator

proiecte si programe, Director

 

Coordonator de proiecte si programe

 

Reprezentantii numiti de comisiile metodice

 

 

 

 

 

 

Sef comisiei metodica inv.primar

1 noiembrie

2014

 

 

 

 

1 noiembrie

2014

 

 

 

Octombrie

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem 1

Protocoalele de

parteneriat semnate si stampilate de ambele parti)

 

Documentele parteneriatului

 

 

 

Contractele de parteneriat

 

 

 

 

 

 

 

 

Extras dupa documentatia proiectelor

PM, PDI, LEN

 

 

 

 

 

PM, PDI

 

 

 

 

Calendarul concursurilor avizat de MECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Let's do it 2016

{gallery}PozePreot{/gallery}

Galerie Foto - an scolar 2013-…

{gallery}AnScolar2013-2014{/gallery}

Oferta educationala

{gallery}OfertaEducationala{/gallery} Download OfertaEducationala

Online acum

Avem 5 vizitatori și niciun membru online